Engagemang – i2D-partners

Medtech | marknadsinträde DACH

Nordiskt företag specialiserat på medicintekniska produkter som används i prehospital vård … marknadsbedömning Tyskland och Österrike … konkurrenskraftigt landskap och dynamik … generering av kundinsikt (undersökning och intervjuer) … utställningar och konferenser … pilotklientidentifiering …

Maskinteknik | strategisk affärsutveckling

Nordiskt företag specialiserat på medicintekniska produkter som används i prehospital vård … marknadsbedömning Tyskland och Österrike … konkurrenskraftigt landskap och dynamik … generering av kundinsikt (undersökning och intervjuer) … utställningar och konferenser … pilotklientidentifiering …

Byggnadsteknik | marknadsinsikt | Tyskland

Säkerhetssystem för marknadsanalys … marknadstrender … distributionskanaler … konkurrenslandskap … regelverk och krav … kundinsikt … inköpskriterier och processer.

IKT | marknadsinträde DACH

Marknadsbedömning Tyskland … marknadspotential … konkurrenslandskap och dynamik … insamling av kundinsikt … pilot-klientidentifiering.

Detaljhandel inom sportartiklar | due diligence

Kommersiell due diligence för den nordiska investerargruppen … sportvarukedja … analys av sju europeiska marknader … marknadsstorlek, konsumentbeteende, detaljhandelslandskap … generering av konsumentinsikt (undersökning, intervjuer) …

Tunga maskiner | marknadsbedömning

Analys av den svenska marknaden för tunga maskiner (bygg, jordbruk, skogsbruk) för europeisk auktion av fordons- och utrustningsauktioner … marknadsutveckling och trender… marknadsstorlek och struktur … analys av begagnad utrustning marknadsanalys.

Start av FinTech | marknadsundersökning | affärsplan

Marknadsstudie för svensk FinTech-start … bedömning av olika marknadssektorer … utveckling och trender … marknadsstorlek och prognoser … förberedelse av investerarinformationspaket.

Elektrisk utrustning | marknadsbedömning Tyskland

Tillverkare av larmteknik … marknadspotential och inträdesalternativ Tyskland … marknadsutveckling, hinder för marknadsinträde, distributionskanaler, konkurrenskraftigt landskap … identifiering av potentiella partners … expertintervjuer bland inköpschefer, installatörer, ämnesspecialister … härledd från tillträde till marknadstillträde …

FinTech | affärsutveckling

Nordisk betaltjänstleverantör … strategisk rådgivning för affärsutveckling och organisationsutveckling … Marknadsundersökningar och analyser av e-handel … internationaliseringsmöjligheter och alternativ … konkurrensanalys.

Fordon | verkstadsutrustning | produktstrategi

Stor europeisk tillverkare av verkstadsutrustning … bedömning av den tyska marknaden för bilverkstads- och testutrustning … marknadsstruktur och utveckling … identifiering av inköpschefer och verkstadschefer … genomförande av expertintervjuer … härledande av insikter om inköpskriterier och processer … bedömning av marknaden potential för ny utrustningstyp

Fordon | konkurrensfördel

Nordisk större bilhandlare och verkstadskedja … analys av marknaden för reparation av fordonsglas … marknadsstorlek och nyckelutveckling, konkurrenskraftigt landskap … genomförande av expertintervjuer … undersökningar och intervjuer bland bilägare …

Detaljhandelsteknik | marknadsbedömning | kundinsikt

Tillverkare av digital marknadsförings- och butiksmärkningsutrustning … marknadsbedömning Tyskland … trender inom dagligvaruhandeln och specialhandel … genomför intervjuer med beslutsfattare vid större tyska detaljhandelsbannrar (inköpschefer, IT-chefer) … bedömning av inköpskriterier … butiksteknik investeringsplaner.

Fritid och underhållning | kommersiell due diligence

Nordisk investerargrupp … bedömning av den tyska marknaden för inomhusfamiljsunderhållningscentra … marknadsstorlek och utveckling … identifiering och profilering av nyckelaktörer på marknaden … målsökning efter förvärv …

Medicinsk utrustning | marknadsinträde

Bedömning av marknadsinträde för medelstora, tyska tillverkare av medicinsk utrustning … bedömning av marknadspotential och inträdesalternativ med fokus på Norden … konkurrenskraftigt landskap och dynamik … insamling av kundinsikt … anbud / inköpsprocesser …